O nas

BIURO FINANSOWO-RACHUNKOWE
Finanse, Rachunkowość, Unijne dofinansowania
BARBARA DUKIELSKA

Numer Licencji Ministra Finansów 16849/00

Biuro Finansowo-Rachunkowe Barbara Dukielska „Błysk”, działa od 2001 roku.
Całość świadczonych usług jest ubezpieczona w PZU S.A.

Jesteśmy firmą, która kieruje swoje usługi przede wszystkim do sektora małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorstw, niezależnie od formy prawnej oraz profilu działalności, a także do fundacji i stowarzyszeń.

Obsługujemy firmy polskie i zagraniczne, także w języku angielskim i rosyjskim. Świadczymy pełen zakres usług dla firm prowadzących księgi handlowe, książkę przychodów i rozchodów, ryczałt oraz kartę podatkową:

  • usługi finansowe (kompleksowe wykonywanie projektów finansowania zewnętrznego firm ze szczególnym uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej wraz z ich rozliczaniem),
  • kompleksowe doradztwo gospodarcze oraz rachunkowo-finansowe,
  • obsługa rachunkowa firm, w tym kadrowo płacowa i ZUS,
  • inne, związane z rozwojem lub rozpoczęciem działalności przez przedsiębiorców.

Od roku 2004 (data wstąpienia Polski do UE), zrealizowaliśmy z pozytywnym skutkiem projekty finansowane z:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO WM 1.5 i 4.3,
  • Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 6.2 i 9.1.1,
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 3.1.2 i 3.1,
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - POIG 8.2 i 8.1,

Pozyskane środki umożliwiły naszym Klientom dynamiczny rozwój i wzmocnienie swojej pozycji na rynku.
Obecnie realizujemy finansowania w ramach wszystkich dostępnych programów unijnych w perspektywie budżetowej na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy. »